Yapısal Podcast

Yapısal Podcast

Yapısal Podcast yapısal tasarım hakkında teknik konuların tartışıldığı bir podcasttir. Yapısal tasarımın her alanından (Betonarme, Çelik, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı vs.) konuları ele almaya çalışmaktadır. Her bölümünde belli bir konu detaylıca ele alınıyor/alınacaktır. Yapısal Podcast Yapı Tasarım Akademisi tarafından hayata geçirilmiştir. Image by pikisuperstar on Freepik.

Yayınlandığı Platformlar

Yapısal Podcast

Bu bölümde genel anlamda kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği kontrolünün ne olduğundan ve mühendislerin bu hesapta yaptığı bir yanlıştan bahsedilecek. Mühendislerin bu yaptığı hataya sundukları argümanlar tartışılacak.