Arşivler: Episodes

Yapısal Podcast

Bu bölümde genel anlamda kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği kontrolünün ne olduğundan ve mühendislerin bu hesapta yaptığı bir yanlıştan bahsedilecek. Mühendislerin bu yaptığı hataya sundukları argümanlar tartışılacak.

Yapısal Podcast

Bu bölümde Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’in üzerine kurulduğu iki tasarım prensibi olan sünek ve kapasite tasarımı ilkelerinin ne olduğu tartışılacak ve bu ilkelerin yanlış anlaşıldığı noktalara değinilerek, bu yanlışlar düzeltilecek. Düzeltme: Bu bölümün bir yerinde mekanik donatıları artırınca sünekliğin de arttığını söylüyorum, burada sadece etriyeden bahsediyorum.